Czy z zagranicznych dochodów muszę rozliczać się przed polskim fiskusem?

Polska jest jednym z krajów UE, która przestrzega nieograniczonego obowiązku podatkowego. Co należy przez to rozumieć? To znaczy, że każdy rezydent podatkowy musi odprowadzić podatek z całości dochodów w danym roku podatkowym. Przy czym sytuacja dotyczy każdej formy wynagrodzenia, bez względu na jej źródło. A co z Polakami, którzy zarabiają za granicą?

Rezydenci podatkowi, których dochód został uzyskany wyłącznie za granicami Polski nie muszą wypełniać deklaracji podatkowej w kraju. Inaczej jest w przypadku osób, których suma polskich przychodów nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku. Wówczas w formularzu PIT należy ująć źródła wynagrodzenia zagranicznego. Continue reading

Polscy bezrobotni mogą pobierać zasiłek w krajach UE

Bezrobotny, zarejestrowany w polskim Urzędzie Pracy, na czas poszukiwania zatrudnienia w krajach UE może nadal pobierać zasiłek. Co zrobić, by nadal otrzymywać pieniądze?

Transfer zasiłku dla bezrobotnych

Wyjazd za granicę nie musi oznaczać utraty zasiłku, wypłacanego przez UP. To szczególnie ważne dla osób, które nie dysponują wolnymi środkami finansowymi i nie mają jeszcze sfinalizowanej umowy z niemieckim czy angielskim pracodawcą. Dla nich kilkadziesiąt euro może okazać się wybawieniem w sytuacjach kryzysowych, których w żaden sposób nie da się przewidzieć.

Aby zabezpieczyć się na przyszłość należy:

a) zarejestrować się w urzędzie kraju, do którego wyjechaliśmy w poszukaniu pracy. Trzeba przy tym pamiętać, że wypełnienie formalności powinno odbyć się nie później niż 7 dni po opuszczeniu Polski;

b) przedstawić druk E303, który potwierdza prawo do transferu zasiłku i wydawany jest na prośbę bezrobotnego przez Wojewódzki Urząd Pracy. We wniosku o jego wydanie należy podać pełny adres, pod którym będziemy zamieszkiwać za granicą, przy czym nie może być to adres pola campingowego czy schroniska;

Continue reading

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie a prawo unijne

Czym są świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa? Kto im podlega? Czy polskie przepisy respektowane są w pozostałych krajach Unii Europejskiej?

Pytania o świadczenia chorobowe lub macierzyńskie zadaje sobie każdy emigrant bez względu na kraj, w którym obecnie przebywa. Zacznijmy zatem od wyjaśnienia sytuacji prawnej w Polsce, a później odniesiemy się do analogicznych rozwiązań europejskich.

Przywileje pracowników:

Polskim pracownikom, zatrudnionym na umowę o pracę lub odprowadzającym pieniądze na fundusz zdrowotny i społeczny, przysługuje:

a) wynagrodzenie od pracodawcy przez max. 33 dni w roku na czas trwania choroby
b) zasiłek chorobowy, wypłacany przez ZUS lub pracodawcę przez max. 182 dni (z wyjątkiem gruźlicy) z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego
c) świadczenie rehabilitacyjne, wypłacane przez ZUS lub pracodawcę przez max. 12 miesięcy
d) zasiłek wyrównawczy, wypłacany przez ZUS lub pracodawcę przez max. 24 miesiące okresu rehabilitacji
e) zasiłek macierzyński, wypłacany przez ZUS lub pracodawcę w przypadku narodzin lub adopcji dziecka. Nowe przepisy mówią o możliwości wykorzystania płatnego urlopu macierzyńskiego przez kobietę w wymiarze od 6-12 miesięcy. Zmiana dotyczy także mężczyzn, którzy od 1 stycznia 2012 roku mogą pobierać zasiłek macierzyński
f) zasiłek opiekuńczy, wypłacany przez ZUS lub pracodawcę, ale tylko w wypadku, gdy ubiegający się o niego jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym

Continue reading

Zmiana w Belgii – obywatelstwo dla nielicznych

Belgia zaostrzyła przepisy w stosunku do imigrantów. Nowe prawo utrudni im zdobycie obywatelstwa, a oni nie po trzech, a dopiero po pięciu latach będą mogli starać się o belgijski „paszport”.

Belgowie w odróżnieniu od wielu innych Europejczyków skutecznie walczą z kryzysem. Uważają ponadto, że sukces gospodarczy jest ich narodowym sukcesem, dlatego zaostrzają prawo imigracyjne. Nie mają ochoty się już więcej dzielić, co więcej mają dość wydawania państwowych pieniędzy na niepracujących obcokrajowców, których z roku na rok jest coraz więcej. Continue reading

Smutny los emigranta

Jeszcze nie tak dawno zawrzało. W Belgii, w pożarze zginęli dwaj Polacy. To byli dwaj kierowcy, którzy zamieszkiwali hangar zamiast domu. Mieszkało w nim 11 mężczyzn, ale tylko jeden był zameldowany.

Najpopularniejszy dziennik w Belgii – Le Soir – informował ostatnio o tragedii, jaka spotkała dwóch mężczyzn z Polski, którzy zginęli w pożarze. Ich historia posłużyła do refleksji nad sytuacją rodaków na obczyźnie. Czy ich życie jest zawsze mlekiem i miodem płynące? Jak wygląda ich sytuacja materialna i społeczna?

Problem wykorzystywania imigrantów nie jest nowy. Proceder trwa nieprzerwanie w wielu krajach na całym świecie. Codziennie słyszy się o historiach pracodawców, którzy nielegalnie zatrudniali pracowników i wykorzystywali ich niewiedzę lub brak znajomości języka. Kolejną cegiełkę przykładają biura pośrednictwa pracy, które manipulują zapisami umowy i w konsekwencji oszukują swoich klientów. Niektóre z nich uciekają się do tego, że nakłaniają rodaków do podpisywania kontraktów niezgodnych z prawem i nie gwarantujących im płacy minimalnej. Ci ludzie pracują później po kilkanaście godzin dziennie przy pracy sezonowej, a większość pensji oddają na ubezpieczenie czy kwaterunek. Sytuacja dotyczy najczęściej nieświadomych i zdesperowanych bezrobotnych, którzy są w stanie podjąć się każdej pracy, bo mają na utrzymaniu całą rodzinę. Biura pośrednictwa czyhają na nich i dają im do podpisywania umowy w obcych wersjach językowych. Przeciętny Kowalski podpisze ją w ciemno i dopiero na miejscu będzie się zastanawiał czy da się to jakoś odkręcić. Continue reading

Na pomoc bezrobociu rusza Australia

Na świecie recesja, niektóre kraje są na skraju bankructwa, a w Australii życie biegnie jak dawniej. Jest nawet lepiej, bo wskaźnik bezrobocia się obniża i powstają nowe miejsca pracy. Wygląda na to, że taka sytuacja potrwa co najmniej kilka lat, dlatego Australijczycy już dziś zapraszają do siebie obcokrajowców.

Aż trudno uwierzyć, ale bezrobocie w Australii wynosi zaledwie 5,1 % i w najbliższych latach ma spadać. Czy to w ogóle możliwe? Jak oni to robią?

Istnieje wiele przyczyn takiej sytuacji. Jednym z najważniejszych czynników jest rosnące zapotrzebowanie Azji na złoża naturalne, znajdujące się na kontynencie. To sprawia, że przemysł górniczy na Antypodach rozkwita w najlepsze. Australijscy przedsiębiorcy szukają zatem pracowników również w Europie. Szacuje się, że w Polsce z wyjazdu ma skorzystać prawie tysiąc górników. Poza tym pracy przybywa nie tylko w tym sektorze. Wraz z rozwojem górnictwa rozwijają się także inne gałęzie gospodarki, m.in: opieka zdrowotna, budownictwo i profesjonalne usługi. Continue reading

Zarobkowe wyjazdy do Niemiec znowu popularne

Polacy za granicą stanowią duży odsetek imigrantów, którzy szybko przystosowują się do nowych warunków i łatwo odnajdują w obcym społeczeństwie. Polacy potrafią także główkować i nie boją się podejmować ryzyka.

Fala emigracyjna trwa nieprzerwanie od 2004 roku, kiedy zniesiono granice i umożliwiono Polsce nie tylko swobodne podróżowanie po Europie, ale możliwość podjęcia pracy. W związku ze zmianą warunków, Polacy zaczęli masowo wyjeżdżać, m.in. do Irlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Ich dobra sytuacja materialna utrzymywała się przez kilka lat, a oni czerpali wysokie profity z pracy u zachodnich sąsiadów. Dopiero od trzech, czerech lat nastąpiła diametralna zmiana. Pracy ubywa, a warunki życia zmieniają się w szybkim tempie. To powoduje, że spora część z emigrujących do Anglii czy Irlandii przenosi się, często całymi rodzinami, tym razem do Norwegii czy Danii, które są bogatsze i oferują lepsze warunki zatrudnienia.

W 2012 roku zauważono także, że Polacy częściej niż wcześniej wyjeżdżają do Niemiec. Wiąże się top nie tylko z otwarciem przez nie lokalnych rynków pracy, ale z potrzebą zatrudniania pracowników z doświadczeniem zawodowym. Kryteria językowe nie spełniają już nadrzędnej funkcji i bardziej liczą się kwalifikacje niż umiejętność biegłego posługiwania się jęz. niemieckim. Powyższe czynniki determinują zatem wybory Polaków. Ponad 60 % zadeklarowało, że kolejną pracę emigracyjną ma zamiar podjąć właśnie w Niemczech. Dodatkowym atutem są spadające ceny mieszkań oraz poprawa wizerunku kraju, który stał się bardziej otwarty na imigrantów. Continue reading

Unia Europejska walczy z bezrobociem

Czołowi przywódcy UE zaniepokoili się wzrostem bezrobocia wśród młodych Europejczyków, dlatego opracowali plan, który powinien temu zapobiec. Projekt „gwarancji dla młodych” ma wpłynąć na stabilizację sytuacji zatrudnienia i pomóc ludziom pomiędzy 18 a 25 r.ż. w znalezieniu pracy.

Komisja Europejska z Andorem na czele postanawia zapobiec temu, co z dzisiejszej perspektywy wydaje się nieuniknione. Światowy kryzys sprawił bowiem, że coraz więcej młodych ludzi pozostaje bez pracy. Ponadto wśród bezrobotnych stanowią najwyższy odsetek, bo aż ok. 24%, co wiąże się z tym, że zostają zatrudniani jako ostatni, a zwalniani jako pierwsi.

Nowy projekt „gwarancja dla młodych” to szansa dla ludzi, którzy nie ukończyli 25 r.ż., a mają problem ze znalezieniem pracy. Jak wynika z zapisów, każdy obywatel Unii dostanie nie tylko przyzwoitą ofertę zatrudnienia, ale także szkolenie i stażu, jeśli nie będzie dla niego pracy w odpowiednim sektorze. Ma się tak stać do czterech miesięcy po opuszczeniu przez niego szkoły lub rejestracji w Urzędzie Pracy. Projekt powstał, by chronić Europę przed zapaścią gospodarczą i społeczną. W Grecji aż 55 % młodych ludzi pozostaje bez pracy, a to dopiero początek. Druga fala kryzysu sprawi, że wskaźnik bezrobocia podniesie się także w bogatszych krajach UE. Wówczas sytuacja będzie naprawdę niebezpieczna. Continue reading

Praca zarobkowa na emigracji

Przez ostatnie dziesięciolecie zatrudnienie za granicą znalazło ponad 3 mln Polaków. Wyjazdami zainteresowane są przede wszystkim młodz i ambitni, którzy od kliku lat, regularnie poszukują pracy w Niemczech, Anglii czy Irlandii. Gdzie najczęściej wyjeżdżamy i dlaczego decydujemy się na czasowe opuszczenie kraju?

Wśród ogromnej liczby emigrujących za granicę aż 2/3 wyjechało dopiero po przystąpieniu Polski do UE. Otwarcie zagranicznych rynków pracy, legalne zatrudnienie czy pełne świadczenia to tylko niektóre z czynników, jakie miały wpływ na decyzję Polaków. Największym z nich było jednak bezrobocie w niektórych sektorach gospodarki, jak np. sektor budowlany oraz brak pracy dla wykształconych nauczycieli czy socjologów. To sprawiło, że na początku 2008 aż co dziesiąty Polak deklarował, że okresowo lub stale pracował za granicą. Wśród badanych najliczniejszą grupę wiekową reprezentowali obywatele pomiędzy 25-34 r.ż., z czego wyjazdem częściej zainteresowani byli mężczyźni niż kobiety.

Wśród rozmaitych grup zawodowych najliczniejszymi reprezentantami byli: robotnicy wykwalifikowani oraz pracownicy usług. Wysoki współczynnik odnotowano również w grupie bezrobotnych, z których aż 26% decydowało się na zarobkowy wyjazd za granicę. Brak perspektyw oraz sukcesy rodaków w Irlandii czy Anglii spowodowały, że z roku na rok przybywało zainteresowanych. W niektórych regionach doprowadziło to nawet do tworzenia tzw. „polskich wiosek”na obrzeżach miast, czyli osiedli zamieszkiwanych głównie przez Polaków. Continue reading

Praca i mieszkanie w Niemczech

Młodzi i ambitni Polacy coraz częściej decydują się na przeprawę za Odrę czy Nysę w poszukiwaniu pracy. Co determinuje ich do podjęcia takiej decyzji i dlaczego wybierają niemiecki rynek pracy?

Wschodnie landy Niemiec pustoszeją. Ich mieszkańcy wyjeżdżają wgłąb kraju w nadziei na poprawę warunków bytowych. To sprawia, że wynajem dwupokojowego mieszkania w miastach przygranicznych, m.in. w Saksonii wynosi średnio ok. 300-500 € miesięcznie, czyli od ok.1200-2000 złotych. Warto przy tym dodać, że ogólny stan budynków i wyposażenie wnętrz znacznie przewyższają standardy obecne w naszym kraju, podobnie jak pensje, które są co najmniej dwa razy wyższe niż w Polsce. Kupno mieszkania, natomiast, to koszt około 250 000 złotych, przy czym jego powierzchnia wynosi średnio od 70 m2 do 95 m2. Continue reading