Karta CIS 25

Karta CIS (Construction Industry Scheme)

Obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w branży budowlanej. Jej otrzymanie wiąże się z uzupełnieniem formularza rejestracyjnego CIS4 (wymagana wcześniejsza rejestracja w HMRC). Posiadacze numeru ubezpieczenia społecznego otrzymują stałą kartę – CIS(P). Nieubezpieczeni, natomiast, CIS(T), które ważna jest zazwyczaj przez rok.

Każdy właściciel karty CIS widnieje w statystykach HMRC jako self-employed, co znaczy, że jest zobowiązany do  rozliczania się ze swoich dochodów bez udziału pracodawcy.

Pracownicy, zatrudnieni w sektorze budowlanym mogą ubiegać się o zwrot podatku i zgodnie z obowiązującym prawem mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowej. Właściciele CIS nie mają jednak prawa do korzystania z ulg podatkowych, ale mogą ubiegać się o zwrot wydatków poniesionych w wyniku wykonywanej pracy. W ich skład wchodzą, m.in koszty związane z zakupem: narzędzi, ubrań, telefonu oraz opłatami za księgową i dojazd do miejsca pracy.