Unia Europejska walczy z bezrobociem

Czołowi przywódcy UE zaniepokoili się wzrostem bezrobocia wśród młodych Europejczyków, dlatego opracowali plan, który powinien temu zapobiec. Projekt „gwarancji dla młodych” ma wpłynąć na stabilizację sytuacji zatrudnienia i pomóc ludziom pomiędzy 18 a 25 r.ż. w znalezieniu pracy.

Komisja Europejska z Andorem na czele postanawia zapobiec temu, co z dzisiejszej perspektywy wydaje się nieuniknione. Światowy kryzys sprawił bowiem, że coraz więcej młodych ludzi pozostaje bez pracy. Ponadto wśród bezrobotnych stanowią najwyższy odsetek, bo aż ok. 24%, co wiąże się z tym, że zostają zatrudniani jako ostatni, a zwalniani jako pierwsi.

Nowy projekt „gwarancja dla młodych” to szansa dla ludzi, którzy nie ukończyli 25 r.ż., a mają problem ze znalezieniem pracy. Jak wynika z zapisów, każdy obywatel Unii dostanie nie tylko przyzwoitą ofertę zatrudnienia, ale także szkolenie i stażu, jeśli nie będzie dla niego pracy w odpowiednim sektorze. Ma się tak stać do czterech miesięcy po opuszczeniu przez niego szkoły lub rejestracji w Urzędzie Pracy. Projekt powstał, by chronić Europę przed zapaścią gospodarczą i społeczną. W Grecji aż 55 % młodych ludzi pozostaje bez pracy, a to dopiero początek. Druga fala kryzysu sprawi, że wskaźnik bezrobocia podniesie się także w bogatszych krajach UE. Wówczas sytuacja będzie naprawdę niebezpieczna. Kontynuuj

Najpopularniejsze frazy:

  • gwarancja dla młodych