DANIA

Każdy, zamierzający podjąć pracę w Danii przez okres dłuższy niż trzy miesiące, zobowiązany jest do uzyskania w urzędzie (Folkeregisteret) numeru CPR, który jest tożsamy z polskim NIP-em, ale służy również jako PESEL, potrzebny w trakcie wizyt u lekarza czy podpisania umowy z bankiem. Aby legalnie pracować w Danii potrzebne są także zezwolenie na pracę i karta pobytu, wydawane najwyżej na jeden rok.

W przypadku pracowników sezonowych zamiast numeru CPR wydawany jest numer podatnika (kildeskattenummer). Związany jest on z numerem CPR zakładu pracy, w którym imigrant zostanie zatrudniony.

Co to jest duńska karta podatkowa?

Każda osoba, pracująca w Danii jest powinna posiadać kartę podatkową. Rezydenci podatkowi (osoby na stałe pracujące w danym kraju przez ponad 183 dni w roku) otrzymają ją w okienku działu obsługi klienta w lokalnym urzędzie podatkowym. Pracownicy sezonowi, natomiast, również otrzymają ją w urzędzie podatkowym, ale w wydziale dla obcokrajowców. Karta podatkowa jest niezbędna do przymusowego odprowadzenia podatku przez pracodawcę. W przypadku jej nieposiadania właściciel firmy ma obowiązek pobrania 60% podatku od dochodów.

Z czego składa się duńska karta podatkowa?

Duńska karta podatkowa złożona jest z: części głównej (hovedkort) i części dodatkowej (bikort). Pierwsza powinna zostać przekazana pracodawcy. Na niej bowiem widnieje informacja o tym, jaki procent dochodów musi zostać przeznaczony na podatek oraz, jakie ulgi przysługują pracownikowi. Część dodatkowa potrzebna jest pracownikom, którzy posiadają więcej niż jedno miejsce zatrudnienia.

Jakich dokumentów potrzebują, żeby uzyskać kartę podatkową?

a) dowód tożsamości. W tym wypadku jest to także dokument, potwierdzający datę urodzenia

b) umowę o pracę

c) numer konta bankowego

d) rachunek bankowy, tzw. Nem-konto, na który będą wpływały świadczenia z tytułu zwrotu podatku

Każdy kto pracował w Danii ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w tamtejszym urzędzie. Ostateczny termin przesłania lub przekazania dokumentów następuje 1 lipca. W razie nieścisłości w zeznaniu podatkowym można złożyć korektę, którą urzędnicy mają obowiązek przyjąć do trzech lat po złożeniu deklaracji. Jeżeli ktokolwiek, pracujący w Danii nie dopełni formalności z urzędem, będzie obciążony karą pieniężną w wysokości 5000 duńskich koron.

Jakie dokumenty otrzymam od urzędu w Danii?

Selvangivelse – formularz zeznania podatkowego, który każdy pracujący w Danii otrzyma na adres podany w urzędzie. W liście zawarte są również elektroniczne kody, służące do złożenia deklaracji drogą internetową.

Forskudsopgørelse – wstępne rozliczenie podatkowe.

Arsopgorelse – dokument wysyłany przed duński urząd, w którym zawarta jest informacja o kwocie zwrotu podatku lub ewentualnej dopłacie. Należności należy uregulować nie później niż do trzech miesięcy od otrzymania decyzji.

Jakie dokumenty otrzymam od pracodawcy?

Oplysningsseddeformularz, w którym zawarte są informacje o ilości uzyskanego przychodu

Lonseddel – comiesięczne lub cotygodniowe kwity wypłat

Najpopularniejsze frazy:

  • zwrot podatku z danii